- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể

- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy

- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2022

Đầu 0 00 3 lần 01 4 lần 02 9 lần 04 1 lần 05 5 lần 06 5 lần 07 8 lần 08 7 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 2 lần 12 6 lần 13 2 lần 14 2 lần 15 4 lần 16 2 lần 17 3 lần 18 2 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 10 lần 21 9 lần 22 9 lần 23 2 lần 24 4 lần 25 7 lần 26 8 lần 27 8 lần 28 10 lần 29 5 lần
Đầu 3 30 6 lần 31 3 lần 32 7 lần 33 3 lần 34 2 lần 35 7 lần 36 12 lần 37 7 lần 38 4 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 4 lần 42 2 lần 43 3 lần 45 4 lần 46 5 lần 47 8 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 8 lần 51 3 lần 52 8 lần 53 4 lần 54 2 lần 55 5 lần 56 9 lần 57 2 lần 58 6 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 3 lần 62 6 lần 63 3 lần 64 4 lần 65 4 lần 66 7 lần 67 8 lần 68 4 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 9 lần 71 2 lần 72 7 lần 73 3 lần 75 8 lần 76 5 lần 77 4 lần 78 6 lần 79 7 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 5 lần 82 10 lần 84 1 lần 85 9 lần 86 2 lần 87 9 lần 88 6 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 8 lần 91 3 lần 92 5 lần 93 9 lần 94 4 lần 95 11 lần 96 5 lần 97 5 lần 98 4 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/10/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 26450
G.1 99472
G.2 09283 07481
G.3 63796 53170 80934
22592 80331 56633
G.4 8859 0728 2446 9170
G.5 6729 9347 5965
8975 1178 5625
G.6 026 289 267
G.7 80 66 17 78
Loto : 50, 72, 83, 81, 96, 70, 34, 92, 31, 33, 59, 28, 46, 70, 29, 47, 65, 75, 78, 25, 26, 89, 67, 80, 66, 17, 78
ĐB 80983
G.1 09046
G.2 29399 08507
G.3 72726 62831 85711
88004 51568 54046
G.4 3784 1825 7897 5657
G.5 0729 8051 5357
9572 5889 8522
G.6 953 112 874
G.7 37 64 78 79
Loto : 83, 46, 99, 07, 26, 31, 11, 04, 68, 46, 84, 25, 97, 57, 29, 51, 57, 72, 89, 22, 53, 12, 74, 37, 64, 78, 79
ĐB 51859
G.1 22919
G.2 35872 32518
G.3 46888 13051 20406
85739 07528 63266
G.4 8526 6947 1634 6044
G.5 1174 6209 5150
8436 2640 6544
G.6 609 398 915
G.7 38 37 77 39
Loto : 59, 19, 72, 18, 88, 51, 06, 39, 28, 66, 26, 47, 34, 44, 74, 09, 50, 36, 40, 44, 09, 98, 15, 38, 37, 77, 39
ĐB 65169
G.1 74026
G.2 63525 28014
G.3 47655 30419 12277
98801 28492 67966
G.4 7946 0562 8432 6252
G.5 4135 4435 8511
6451 6270 0406
G.6 430 459 116
G.7 70 41 84 77
Loto : 69, 26, 25, 14, 55, 19, 77, 01, 92, 66, 46, 62, 32, 52, 35, 35, 11, 51, 70, 06, 30, 59, 16, 70, 41, 84, 77