Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
73 29 lần 06/09/2022 29 lần
58 20 lần 15/09/2022 35 lần
10 13 lần 22/09/2022 33 lần
75 13 lần 22/09/2022 22 lần
21 12 lần 23/09/2022 28 lần
49 12 lần 23/09/2022 25 lần
08 11 lần 24/09/2022 23 lần
54 11 lần 24/09/2022 22 lần
33 10 lần 25/09/2022 25 lần
60 9 lần 26/09/2022 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 - 85 8 lần 27/09/2022 20 lần
49 - 94 6 lần 29/09/2022 13 lần
17 - 71 5 lần 30/09/2022 14 lần
24 - 42 5 lần 30/09/2022 17 lần
56 - 65 5 lần 30/09/2022 20 lần
02 - 20 4 lần 01/10/2022 11 lần
45 - 54 4 lần 01/10/2022 10 lần
67 - 76 4 lần 01/10/2022 13 lần
08 - 80 3 lần 02/10/2022 11 lần
01 - 10 2 lần 03/10/2022 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 14 lần 22/09/2022 41 lần
3 13 lần 23/09/2022 59 lần
0 11 lần 25/09/2022 61 lần
9 9 lần 27/09/2022 51 lần
4 8 lần 28/09/2022 66 lần
2 7 lần 29/09/2022 67 lần
1 5 lần 01/10/2022 70 lần
6 3 lần 03/10/2022 56 lần
8 1 lần 05/10/2022 56 lần
5 0 lần 06/10/2022 58 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 20 lần 16/09/2022 61 lần
7 14 lần 22/09/2022 61 lần
4 12 lần 24/09/2022 47 lần
2 10 lần 26/09/2022 78 lần
6 8 lần 28/09/2022 56 lần
1 6 lần 30/09/2022 58 lần
8 4 lần 02/10/2022 70 lần
9 2 lần 04/10/2022 71 lần
3 1 lần 05/10/2022 60 lần
0 0 lần 06/10/2022 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 26 lần 10/09/2022 59 lần
2 24 lần 12/09/2022 64 lần
7 17 lần 19/09/2022 54 lần
3 10 lần 26/09/2022 67 lần
9 9 lần 27/09/2022 45 lần
6 6 lần 30/09/2022 66 lần
0 5 lần 01/10/2022 52 lần
4 2 lần 04/10/2022 56 lần
1 1 lần 05/10/2022 63 lần
5 0 lần 06/10/2022 58 lần